FRANSIYA QIROLLARI TARIXGA NAZAR (qirollar epitetlari misolida, Frantsiya, V-Xasrlar)

Abstract

Maqolada Merovinglar sulolasi va Karolinglar sulolasi shohlarini nomlash tamoyillarini tahlil qilish orqali o'rta asrlar dunyosi rasmining onomastik tomoni ko'rib chiqiladi. Birinchi Frank shohlarining ismlari etimologiyasi ochib berilgan. Asarda bo'lajak taxt vorisiga berilgan nom naslning uzluksizligini saqlab qolish, hokimiyatning qonuniylashtirilishini ta'minlash uchun mo'ljallangan degan fikr ta'kidlangan. Bundan tashqari, qirolning shaxsiy xarizmasi o'z nomi bilan mustahkamlanadi.
PDF