#pedagogy #scopus #european journa #WOS #webofscience
FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA BUNDAY VAZIYATLARDA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMINI TASHKIL ETISHNING MEYORIY-HUQUQIY ASOSLARI
PDF

Keywords

tabiiy, texnogen, favqulodda vaziyat, davlat tizimi, vazifa, funksiya, huquqiy asos, faoliyat rejimlari, takomillashtirish.

Abstract

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish Davlat tizimi faoliyatini tashkil etishga doir meyoriyhuquqiy hujjatlar, ularning mazmun mohiyati va ular bilan belgilangan tartiblar, munosabatlar va tadbirlar bayon etilgan. Respublikamizning aniq maqsad va vazifalarga ega bo'lgan yaxlit milliy tizimining tashkil etilishi va faoliyatining o'ziga xos meyoriyhuquqiy asoslariga ega bo'lgan holda tashkil etilganidan buyon takomillashish bosqichlari tahlil qilingan.
PDF